Акашови записи

Акашовите записи са енергийната история на нашата душа. Едгар Кейси, медиумът, който пръв ги популяризира миналия век, ги нарича “Книгата на живота”. Те съдържат цялата информация за нашето съществуване – всяка дума, чувство, действие и опит. Те са също и форма на регресия. Акашовите записи се използват за:

  • Да открием смисълът на живота и неговата мисия
  • Да разберем какви сме били в предишни прераждания
  • Да се освободим от лоши навици и стари модели, които ни пречат да се развиваме
  • Да лекуваме физически и емоционални проблеми
  • Да подобрим отношенията си с околните
  • Да се научим да живеем в хармония със себе си и всички около нас и да бъдем щастливи в избора си

“Книгата на живота” ни напътства и събужда в нас способността да се отнасяме към себе си с любов и доброта и да допринесем за нашето собствено благополучие. Разлиствайки страниците на мъдростта, сами се учим да следваме интуицията си и с дълбока вяра да преминаваме през всяко препядствие!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close